Watch Howl's Moving Castle
Watch Howl's Moving Castle
HD Views
Download Howl's Moving Castle
Howl's Moving Castle

Howl's Moving Castle

Nov 19, 2004 Japan 119 Min.
8.3 3164 votes

Video trailer

Cast

Chieko Baishô
Sofî (voice)
Takuya Kimura
Hauru (voice)
Akihiro Miwa
Arechi no Majo (voice)
Tatsuya Gashûin
Karushifā (voice)
Ryunosuke Kamiki
Marukuru (voice)
Haruko Kato
Sariman (voice)
Yayoi Kazuki
Lettie (voice)
Mayuno Yasokawa
Honey (voice)
Yo Oizumi
Kakashi no Kabu (voice)
Rio Kanno
Madge (voice)
Akio Otsuka
Kokuō (voice)
Daijiro Harada
Hin (voice)
Mitsunori Isaki
Koshô (voice)

Related Movies